ISSN: 2717 - 7009

Alan: İşletme

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: 3 ay (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler

Tüm Sayı

Yayınlanmış: 30-09-2023

Güneş Enerjisi Vak’a Analizi

Süleyman Yükçü- M. Yılmaz İçerli

284-290