Otel İşletmelerinde Örgütsel Destek Algısının, İstismarcı Yönetim ve İşe Yabancılaşma İlişkisindeki Düzenleyici Rolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşegül Acar

Özet

Bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde örgütsel destek algısının, istismarcı yönetim ve işe yabancılaşma ilişkisindeki düzenleyici rolünün tespit edilmesidir. Bu kapsamda Bodrum ilinde 5 yıldızlı olarak faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan 350 çalışandan anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Anket, otel işletmelerindeki çalışanların algılanan örgütsel destek, istismarcı yönetim ve işe yabancılaşma düzeylerini tespit etmeye yönelik ölçekleri içermektedir. Bu değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi için bir istatistiksel paket programı aracılığıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz doğrultusunda algılanan örgütsel destek ile istismarcı yönetimin işe yabancılaşma üzerinde düzenleyici bir rol oynadığı tespit edilmiştir. Daha belirgin bir düzeyde algılanan örgütsel desteğin, istismarcı yönetimin işe yabancılaşma üzerindeki etkisini azalttığı ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma özellikle 5 yıldızlı otellerde çalışanların örgütsel destek algısını arttırmak ve işe yabancılaşmayı azaltmak için istismarcı yönetimin ortadan kaldırılmasına yönelik destekleyici politika ve uygulamaların hayata geçirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu şekilde kurumlar daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak çalışanların refahını ve iş memnuniyetini artırabilirler.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Acar, A. (2023). Otel İşletmelerinde Örgütsel Destek Algısının, İstismarcı Yönetim ve İşe Yabancılaşma İlişkisindeki Düzenleyici Rolü. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 367–383. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1301
Bölüm
Makaleler