Yetenek Fabrikası Modeli: Özel Okullarda Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ömer Emre Arslan

Özet

İnsan kaynakları yönetimi açısından yetenek yönetimi önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda kurumların bir “yetenek fabrikası” olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çalışma, özel okulların öğretmenlik iş pozisyonu açısından yetenek fabrikası modeli kapsamındaki uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda dört özel okulun yöneticisi ile görüşme yapılmıştır. Yöneticilerin görüşleri, model kapsamında yer alan işe alım, işe yerleştirme, geliştirme ve elde tutma unsurları açısından değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil olan kurumlar, model kapsamındaki unsurlara yönelik birtakım uygulamalar gerçekleştirmektedir. İş gereklerine yönelik yetkinlik kriterleri belirleme, sınav, mülakat ve yetenek testi yapma, performans değerleme, sosyal motivasyon etkinlikleri düzenleme, tatmin edici ücretlendirme, kurslar, seminerler, eğitimler verme gibi çabalar söz konusudur. Ancak bunların istenilen düzeyde olmadığı ve geliştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Yöneticiler, yetenek fabrikası modelinin uygulanması ile birlikte kalitede artış ve gelirlerde yükseliş olacağına inanmaktadır. Bu çalışmanın, insan kaynakları yönetiminin bir parçası olan yetenek yönetimi anlayışı kapsamında, yetenek fabrikası modeli bakış açısıyla öğretmenlik iş pozisyonuna yönelik durumu ortaya koymak suretiyle literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arslan, Ömer E. (2023). Yetenek Fabrikası Modeli: Özel Okullarda Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), 384–396. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1302
Bölüm
Makaleler