Avrupa Ülkelerinin Enerji İnovasyonu Performanslarının Analizi: Mabac ve Marcos Yöntemleri İle Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Furkan Fahri Altıntaş

Özet

Araştırmada, 2021 yılı için Küresel Enerji İnovasyon Endeksi raporunda küresel anlamda enerji inovasyona en fazla katkı sağlayan ülke grubu olan Avrupa ülkelerinin söz konusu endeksin bileşenlerine ait değerler üzerinden inovasyon performansları MABAC ve MARCOS yöntemleri ile ölçülmüştür. Bulgulara göre, küresel enerji inovasyon performansı en fazla olan ilk üç ülkenin Finlandiya, Danimarka ve İsveç, en az olan ilk üç ülkenin ise Polonya, Yunanistan ve Estonya olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca her iki yönteme göre ortalama enerji inovasyon performans değerleri hesaplanmış ve söz konusu ortalama değerden az enerji inovasyon performans değerine sahip olan ülkelerin küresel anlamda enerji inovasyonuna katkı sağlamak için enerji inovasyonlarını artırmaları gerektiği değerlendirilmiştir. Yöntem açısından ise duyarlılık, ayırım uzaklıkları ve ilişki analizi sonuçlarına göre ülkelerin enerji inovasyon performanslarının GEII kapsamında ölçülebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Altıntaş, F. F. (2022). Avrupa Ülkelerinin Enerji İnovasyonu Performanslarının Analizi: Mabac ve Marcos Yöntemleri İle Bir Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 188–216. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1027
Bölüm
Makaleler