Kırıkkale’deki Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi’nin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kemal Oğulcan Yücel
Bahadır Uysal

Özet

Teknolojik gelişmeler ile alışveriş yaptığımız ortamlar, alışveriş için kullandığımız yöntemler günden güne değişmekte ve küreselleşmeyle birlikte de tasarruflarımızı değerlendirebileceğimiz yatırım araçları çeşitlenmektedir. Bireylerin bu durum altında bütçelerini iyi yönetebilmeleri, borçlanmadan kaçınmaları ve tasarruflarını yatırımlara yönlendirebilmeleri gerekmektedir.
Bireylerin finansal kararlarını doğru alınabilmesi ve finansal sistem içerisinde var olabilmesi için finansal bilgisinin olması gerekmektedir. Finansal bilginin ne ölçüde bilinip bilinmediği ve bireylerin gündelik hayatta finansal tutum ve davranış sergileyip sergilemediği günümüz dünyasının araştırma konusu olmuştur. Literatür incelendiğinde finansal tutum, finansal davranış ve finansal bilginin lise sonrası farklılaşan ilgi, eğitim ve iş tecrübesine paralel olarak değişiklik gösterdiği görülmüştür. Araştırmamızda bu değişkenleri dışarda bırakarak ortak ders ve ilgi düzeyindeki lise öğrencilerine anket uygulanmıştır. Kırıkkale’deki 783 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın verileri SPSS ile analiz edilerek, lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerine etki eden farklı demografik özellikler araştırılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yücel, K. O., & Uysal, B. (2021). Kırıkkale’deki Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi’nin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 1(4), 344–363. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.629
Bölüm
Makaleler