Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi: Bir Taslak Önerisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yusuf Can Kılınç
Bahadır Uysal

Özet

Toplumun modern hayata geçişinin hızlanmasıyla birlikte nüfusun artması, tüketim kültürünün yaygınlaşması, doğal kaynakların plansız ve kontrolsüz kullanımı, yoksulluk ve açlık gibi birçok ortaya çıkmıştır. Dünyanın doğal dengesine verilen kalıcı zararların geri dönülemez boyutlara ulaşması, doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı ve giderek artan iklim krizinin sonucunda sürdürülebilir kavramı gündeme gelmiştir. Sürdürülebilirlik ihtiyaç duyulan ekonomik büyümenin çevreye saygılı şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle firmalar, ekolojik sorunlara karşı duyarlı, çevreye verilen zararın azaltıldığı ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sunacak faaliyetler geliştirmekte ve sürdürebilirlik raporları ile kamuoyuna sunmaktadır. Ancak sürdürebilirlik raporlarının kabul görmüş bir taslağı olmadığından firmalar istedikleri ve önemli gördükleri unsurları kullanarak raporlarını hazırlamaktadır. Öte taraftan bu tür raporların kullanıcıları açısından karşılaştırılabilir olması önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada BİST30 listesinde Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanan 10 firmanın 2013-2021 dönemlerine ait bütün Sürdürülebilirlik Raporları incelenerek sunulan bilgiler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilerek firmaların kullanımına sunulmak üzere bir Sürdürülebilirlik Raporu Taslağı hazırlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kılınç, Y. C., & Uysal, B. (2023). Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi: Bir Taslak Önerisi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(4), 485–499. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1356
Bölüm
Makaleler