Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ve Türkiye Pratiği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çağrı Deniz
Ender Güler

Özet

Çalışmanın amacı, gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemini vurgulamak ve Türkiye’deki yeşil bina uygulamalarının dayanağını inceleyerek yerel sertifika sistemi çalışmalarına katkı sağlamaktır. Çalışmada LEED sertifika sistemi ile B.E.S.T-Konut Sertifika sisteminin değerlendirme ve puanlama kriterleri esas alınarak bu sistemler nicel araştırma modeli olan karşılaştırma modeli ile incelenmektedir. Karşılaştırmalı analiz yöntemiyle elde edilen veriler sonucunda B.E.S.T-Konut sertifika sisteminin dünyada ve Türkiye’de kullanım alanı en yaygın sertifika sistemi olan LEED sertifika sistemine göre artı ve eksi yönleri tespit edilmektedir. Elde edilen bulgular neticesinde ulusal sertifika sisteminin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sertifika sisteminin yasal altyapısı ile marka imajının artırılması için öneriler sunulmaktadır. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Deniz, Çağrı, & Güler, E. (2021). Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ve Türkiye Pratiği. İşletme Akademisi Dergisi, 1(4), 324–343. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.628
Bölüm
Makaleler