Katılım Bankalarının Konut Kredileri ve Bu Kredilerin Konut Finansmanındaki Rolleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ender Güler
Ayşe Nesil Çiçekliyurt

Özet

Gayrimenkul anlamsal olarak çok fazla çeşitlilik arz etmektedir. Gayrimenkuller içerisinden, konut vasıflı olanların üretilmesi ve edinilmesi için gerekli finansmanın farklı yöntemlerle sağlanmasının mümkün olduğu bilinmektedir. Konut finansman sistemlerini, proje geliştirenlere yönelik konut finansmanı ve nihai kullanıcılara yönelik konut finansman yöntemleri olarak ayırmak mümkündür. Proje geliştirenlere yönelik konut finansmanı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın Finansmanı ve Yapımcılara Yönelik Krediler’den bahsedilmektedir. Nihai kullanıcılara yönelik konut finansman yöntemleri söz konusu olduğunda ise Doğrudan Finansman Yöntemi, Sözleşme Yöntemi ile Finansman, Mevduat Finansman Yöntemi ve İpotek Bankası Yöntemi’nden bahsedilmektedir. Ayrıca; Kurumsal Olmayan Sektör ve Kurumsal Sektör olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Konut finansman sisteminde; ekonomik birimlerden gerekli olan fazla fonları toplayarak, fon talebiyle konut almak için borçlanma ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara aktarma yolunun bulunması gerekmektedir. Bu çalışmada konut finansman yöntemleri incelenmiş olup katılım bankalarının gayrimenkul finansmanında ki rolleri ve Türkiye’de katılım bankalarının konut finansmanında ki rolüne değinilmiştir. Son olarak yapılan araştırmanın değerlendirmesi yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güler, E., & Çiçekliyurt, A. N. (2022). Katılım Bankalarının Konut Kredileri ve Bu Kredilerin Konut Finansmanındaki Rolleri. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 248–270. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1030
Bölüm
Makaleler