Türkiye’de ki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman Dersleri Durum Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sibel Şahin

Özet

Sağlık sektöründe rekabet ve maliyetlerin artması, teknolojinin ilerlemesi kaynakların daha etkin ve verimli kullanımını sağlayacak yönetici ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla Türkiye’de sağlık yönetimi alanında önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler içerisinde muhasebe ve finans ağırlıklı derslerin de yer aldığı görülmektedir. Sağlık yönetimi alanında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında muhasebe ve finans içerikli dersleri, bu derslerin seçmeli veya zorunlu ders olma özelliklerini ve hangi yarıyılda okutulduğunu saptamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda aynı içeriklere sahip olmasına rağmen farklı isimle yer alan dersler olduğu görülmüştür. Ayrıca Genel Muhasebe dersi hemen hemen tüm üniversitelerin önlisans ve lisans müfredatlarında bulunduğu ve zorunlu olarak okutulduğu, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim dersinin ise önlisans programlarının bazılarında seçmeli ders olarak yer almasına karşın lisans programlarında zorunlu ders olarak okutulduğu tespit edilmiştir. Yüksek lisans programlarındaysa genel itibariyle maliyet muhasebe ile finansal yönetim derslerinin seçmeli veya zorunlu ders olarak yer aldığı görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şahin, S. (2021). Türkiye’de ki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman Dersleri Durum Analizi. İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), 102–124. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.435
Bölüm
Makaleler