Yaratıcı Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Sivas İli Uygulaması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Esra Durak
Azize Esmeray

Özet

2000’li yılların başlarında yaşanan muhasebe skandallarından sonra, finansal tablolarda aldatıcı bilgi vermeye yönelik olarak yapılan hileli finansal raporlama ve bununla ilişkili olarak yaratıcı muhasebe konusu uygulamada olduğu kadar akademik çalışmalarda da ön plana çıkmıştır. Yaşanan muhasebe skandallarının temelini yaratıcı muhasebe uygulamaları oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının yaratıcı muhasebe kavramı ve bu kavramın uygulanabilirliği ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek ve yaratıcı muhasebe uygulamalarının finansal tablolar üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda konu ile ilgili anket çalışması uygulanarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, meslek mensuplarının yaratıcı muhasebe kavramı ve uygulamaları hakkında %39,2’sinin hiç bilgisinin olmamasına rağmen %30,8’inin işletmenin finansal raporlarını iyi ya da kötü yönde değiştirmeleri yönünde teklif aldığı ve bunun %42,5 oranla vergi matrahını düşük göstermek
nedeniyle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum meslek mensuplarının yaratıcı muhasebe uygulamaları ile ilgili kavramsal bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Durak, E., & Esmeray, A. (2021). Yaratıcı Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Sivas İli Uygulaması. İşletme Akademisi Dergisi, 1(3), 217–234. Geliş tarihi gönderen https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/18
Bölüm
Makaleler