Faiz Oranları, ABD Doları, Euro ve Bist 100’ün Bist Bankacılık Endeksi İle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bekir Zengin

Özet

Bu çalışmada; Bist Bankacılık Endeksinin (XBANK) faiz oranları, ABD Doları, Euro ve Borsa
İstanbul (BIST 100) ile ilişkisi incelenmektedir. 2015 – 2018 yıllarına ilişkin günlük verilerin kullanıldığı çalışmada, söz konusu değişkenler arasındaki ilişki, çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile incelenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; Bankacılık Endeksinin, ABD Dolar kuru ile negatif bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olduğu, faiz oranı ile pozitif bir ilişkisi bulunduğu ve bu ilişkinin aynı şekilde istatistiki olarak anlamlı olduğu, Euro ile negatif bir ilişkisi olduğu ancak istatistiki olarak bu ilişkinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
Son olarak Bankacılık endeksinin Borsa İstanbul ile pozitif bir ilişkisi bulunduğu ve bu ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zengin, B. (2020). Faiz Oranları, ABD Doları, Euro ve Bist 100’ün Bist Bankacılık Endeksi İle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi, 1(1), 77–87. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.352
Bölüm
Makaleler