Bağımsız Denetçi Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesi: BİST 100 Endeksinde Yer Alan İşletmelerin 2019-2021 Yıllarına Ait Bağımsız Denetçi Raporlarının İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Recep Oğuzhan Taştan
Azize Esmeray

Özet

Kilit denetim konuları (KDK), bağımsız denetçinin denetim sırasında dikkat gösterdiği konular arasında en fazla öneme sahip olanlardır şeklinde ifade edilmekte ve bu konular üst yönetimden sorumlu olan kişilere bildirilen konular içerisinden seçilmektedir. Bu çalışmanın amacı, BİST 100 endeksindeki şirketlerin 2019-2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bağımsız denetçi raporlarında yer alan KDK’ların neler olduğu ve hangi KDK’ların daha çok ön plana çıktığının saptanmasına yönelik içerik analizi gerçekleştirmektir. Bu kapsamda, sektörler, denetim şirketleri ve görüş türleri temelinde hangi KDK’lara daha fazla yer verildiği tespit edilmiş ve yıllar bazında gelişim seyri izlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, BİST 100 endeksindeki şirketlerin 2019 yılına ait raporlarında 211 adet, 2020 yılına ait raporlarında 213 adet ve 2021 yılına ait raporlarında 209 adet KDK bildirildiği tespit edilmiştir. Sektörel açıdan ele alındığında, en fazla KDK bildirilen sektörlerin mali kuruluşlar ve imalat sektörleri olduğu ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada ayrıca, 2019 yılının pandemi öncesi ve 2020-2021 yıllarının da pandemi süreci olmasının, KDK’ları etkilemediği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Taştan, R. O., & Esmeray, A. (2023). Bağımsız Denetçi Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesi: BİST 100 Endeksinde Yer Alan İşletmelerin 2019-2021 Yıllarına Ait Bağımsız Denetçi Raporlarının İncelenmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(4), 460–484. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1355
Bölüm
Makaleler