Türkiye’de Medikal Turizm Branşlarının Önceliklendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mümine Elif Taşkent

Özet

Medikal turizm, ülkeler için çeşitli açılardan önemli hale gelmiştir. Bu durum, günümüzde artan rekabet ve belirsizlik ortamında, ülkelerin medikal turizm performanslarını artırmaları ve hangi alanlarda daha başarılı olduklarını belirleyerek bu alanlara öncelik vermeleri gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki medikal turizm uygulamalarının mevcut durum değerlendirmesi yapılarak, Türkiye’nin medikal turizm alanında öncelikli olan branşın belirlenmesi ile kanıta dayalı bilgiler sunmaktır. Çalışma, sağlık turizmi alanında uzmanlaşmış 19 kişiye anket uygulayarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki medikal turizmde öncelikli branşı belirlemek için Analitik Hiyerarşik Süreç (AHP) metodu kullanılmıştır. Yapılan AHP analizi sonucunda, Türkiye'nin medikal turizm alanında öncelik verilmesi gereken ilk üç branş "Plastik Cerrahi, Onkoloji, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi" olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, medikal turizmin çeşitli yönlerini incelemek, Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki güçlü yönlerini anlamak ve pazarlama stratejilerini buna göre şekillendirmek açısından önemli bir kaynak sunmaktadır. Türkiye'nin medikal turizmdeki potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmek için daha fazla analiz ve stratejik planlama gerekmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Taşkent, M. E. (2023). Türkiye’de Medikal Turizm Branşlarının Önceliklendirilmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(4), 500–511. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1357
Bölüm
Makaleler