Covid-19’un Mersin İlinde Faaliyet Gösteren Bir Devlet Hastanesinin Finansal Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melisa Tutar
Şükran Güngör Tanç

Özet

Çalışmanın amacı, 2019-2020 yılları arasında Covid-19 salgın hastalığından hastane finansal performansının ne derecede etkilendiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni olan Mersin ilinde faaliyet gösteren bir devlet hastanesinden alınan gelir tablosu ve bilançoda yer alan verilerden yararlanılarak finansal performans analizi içinde karşılaştırmalı tablolar analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgulara göre Mersin Devlet Hastanesi’nin dönen varlıkları, ticari alacakları, stokları, dönem net zararı ve faaliyet zararı 2019 yılına göre 2020 yılında ciddi oranda artış göstermiştir. İlgili hastaneye ait 2019-2020 yılları arasındaki mali tablo hesap kalemlerinde görünen olağandışı farklılığın sebebinin Covid-19 pandemisi olduğu söylenebilir. Çalışmaya istinaden, 2022 yılının ilk çeyreğine kadar etkilerinin yoğun görüldüğü bu salgın, yapılan araştırma ile aslında daha geniş kapsamlı yıllar arasında analiz yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tutar, M., & Güngör Tanç, Şükran. (2022). Covid-19’un Mersin İlinde Faaliyet Gösteren Bir Devlet Hastanesinin Finansal Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), 339–350. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1099
Bölüm
Makaleler