Sağlık Kuruluşları ve Hastanelerde Finansal Risk Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat TÜRK
Fatih ORHAN

Özet

Bu çalışmanın amacı, “Web of Science (WoS)”ta taranan ve “Health or Hospital Financial Risk” konusunda yayınlanan makalelerin 1988-2022 yılları arasındaki gelişim ve eğilimlerinin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesidir. Bu bağlamda sağlık kuruluşları ya da hastanelerde finansal risk konusundaki çalışmalara ilgi duyan araştırmacıların bundan sonraki çalışmalarında odaklanacağı yazarlar, dergiler, anahtar kelimeler, yayın yapılacak dergiler ve ülkeler gibi hususlarda önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışmada bibliyometrik analiz yöntemlerinden bibliyometrik haritalama tekniği kullanılmıştır. Verilerin bibliyometrik analizini yapabilmek için R tabanında hazırlanmış açık kaynak yazılımlardan olan “Bibliometrix” programı kullanılmıştır. Çalışmada, 1107 makale beş bölüm halinde analiz edilmiştir. Birinci bölümde makalelerin temel yapı analizi, ikinci bölümde yazarlar, dergiler ve makaleler analizi, üçüncü bölümde yazar anahtar kelimeleri analizi, dördüncü bölümde kavramsal yapı analizi ve beşinci bölümde işbirliği analizi yapılmıştır.
Analiz bulgularına göre; 1982-2022 yılları arasında “Health or Hospital Financial Risk” konusunda toplam 1107 makale 507 dergide yayınlanmıştır. Makalelerin yıllık artış oranı %8,78, makale başına ortalama atıf 22,27’dir. “Health or Hospital Financial Risk” konusunda yapılan yayınlarda en etkili yazar Barasa E., en etkili dergi Lancet dergisi ve yazarlar tarafından en çok tercih edilen üçüncü anahtar kelimenin “Financial Risk” kelimesi olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
TÜRK, M., & ORHAN, F. (2023). Sağlık Kuruluşları ve Hastanelerde Finansal Risk Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 4(1), 68–91. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1208
Bölüm
Makaleler