Bankaların Sürdürebilirlik Raporu ile Kurumsal Yönetim İlişkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Servet SAY
Mesut DOĞAN

Özet

Bu çalışmanın amacı bankaların kurumsal yönetim uygulamaları ile sürdürebilirlik rapor uyum skoru arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmada ayrıca bankaların kadın, yabancı, denetim üyelerinin ve CEO ikilik durumunun sürdürebilirlik rapor uyum skoruna etkisi incelenmiştir. Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren 10 adet özel, yabancı ve kamu bankasının 2013-2018 verilerinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda bankaların yönetim kurullarındaki kadın ve yabancı üyelerin, denetim komitesi büyüklüğünün ve CEO ikilik durumunun ekonomik, çevresel, sosyal ve toplam sürdürebilirlik rapor uyum skorlarına etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca kamu bankalarının özel ve yabancı bankalara göre ekonomik, çevresel, sosyal ve toplam sürdürebilirlik rapor uyum skorlarının ortalamalarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra banka yaşının, karlılığının, piyasa performansının ve borçlanma oranının bankaların sürdürebilirlik rapor uyum skorlarına etki ettiği ortaya konmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
SAY, S., & DOĞAN, M. (2023). Bankaların Sürdürebilirlik Raporu ile Kurumsal Yönetim İlişkisi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(1), 35–51. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1206
Bölüm
Makaleler