EBIT&EBITDA’nın Tanımlanması ve Kullanımına İlişkin Öneriler

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mustafa İGE
Ayça AKARÇAY ÖĞÜZ

Özet

Bir işletmenin esas faaliyetlerinin kârlılığını analiz etmek için kullanılabilecek birden fazla ölçüt vardır. EBIT ve EBITDA bunlar arasında en yaygın kullanılanlardır. EBIT ile EBITDA arasındaki temel fark, EBIT’in amortisman giderlerini ve itfa paylarını (kısaca amortismanlar) kârdan düşmesi, EBITDA’nın ise kâra eklemesidir. EBIT ve EBITDA geleneksel olarak net kârın yanısıra;  faaliyet kârı esas alınarak da hesaplanabilir ve amaca uygun olarak düzeltilebilir. Hesaplamalarındaki farklılıklar, benzerlikleri olsa da, farklı sonuçlara yol açabilir. EBIT, farklı sermaye yapıları ve farklı vergi oranlarına göre kârın ölçülmesini sağlarken, EBITDA amortismanları hariç tutarak varlık yapılarındaki farklılıkları da dışlamaktadır. Ancak faiz ve amortisman gibi dışlanan bu tür giderlerin gerçek giderler olduğu ve önemli boyutta olabileceği unutulmamalıdır. Bu metriklerin hesaplanma ve kullanılma biçimleri konusunda ortak bir zemin bulunmadığı göz önüne alındığında bu çalışmanın amacı, EBIT ve EBITDA’nın amaca uygun bir mantık çerçevesinde hesaplanmasına ve kullanılmasına yol göstermektir. İlaveten, EBITDA ve amortismanın tek başına nakit akışını temsil ettiği yönündeki yanıltıcı algı kırılmaya çalışılmıştır. UFRS’ler ve taksonomilerinin esas alındığı çalışmada uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik örnek hesaplamalar yapılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İGE, M., & AKARÇAY ÖĞÜZ, A. (2021). EBIT&EBITDA’nın Tanımlanması ve Kullanımına İlişkin Öneriler. İşletme Akademisi Dergisi, 2(3), 254–283. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.850
Bölüm
Makaleler