Teknoloji Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyatlarıyla Kriptoparaların Değerleri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı? : Pandemi Öncesi ve Sonrasına Yönelik Bir Analiz

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali Rıza Zafer SAYAR
Jehad Bassam Ali ALSHAMALI

Özet

Bu çalışma; farklı dönemlerde Nasdaq borsasında işlem gören teknoloji şirket hisse senedi fiyatları ile kripto paraların değerleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada regresyon ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre; COVID-19 dönemi ve sonrasında teknoloji şirket hisse senedi fiyatları ile kripto paraların değerleri arasında pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Ancak COVID-19 dönemi öncesinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum COVID-19 ve sonrası dönemde uygulanan önce likidite bolluğu ve sonrası global düzeyde yaşanan enflasyonist baskılara yönelik FED politikaları ile açıklanabileceği değerlendirilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
SAYAR, A. R. Z., & ALSHAMALI, J. B. A. (2023). Teknoloji Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyatlarıyla Kriptoparaların Değerleri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı? : Pandemi Öncesi ve Sonrasına Yönelik Bir Analiz. İşletme Akademisi Dergisi, 4(1), 1–15. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1204
Bölüm
Makaleler