Türkiye’de Teknoparklar ve İktisadi Performanslarının Artırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hasan Çiçek

Özet

Dünyada ve Türkiye'de teknolojiyi geliştirmek ve ekonomik yapıya adapte etmek için yürütülen faaliyetlerin en önemli bileşenlerinden biri de teknoloji geliştirme bölgeleridir(teknopark). Teknoparkların, ülke ekonomisinin rekabetçi gücünü arttırması için ekonomik performanslarının incelenmesi ve ortaya çıkan sorun alanlarının çözümü uzun vadeli bir stratejik ekonomik hedeftir. Bu hedefe hizmet edecek politikaların oluşturulması için teknoparkların belli bir dönem içerisinde gösterdikleri gelişim alanları incelenmiş ve 2001 yılından günümüze kadar bu bölgelerde çalışan firmaların, akademik girişimcilerin, üretilen toplam proje sayılarının ihracat miktarlarındaki ve patent tescilindeki değişimlerin yönü incelenerek teknoparkların ulusal ekonomik hedeflere ulaşılmasında hangi düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Çalışmada bilginin üretimi ve ticarileşmesinin merkezinde bulunan teknoparkların, ulusal ekonomik hedeflere ulaşılmasında merkezi bir rol alması için örgütlenme modeli değişiklikleri, üniversitelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi, etkin bir finansman modelinin uygulanması, devletçe uygulanan teşvik ve destek politikalarının verimliliğinin arttırılması ile ilgili düzenlemeler ve politika unsurlarına değinilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çiçek, H. (2021). Türkiye’de Teknoparklar ve İktisadi Performanslarının Artırılması. İşletme Akademisi Dergisi, 2(2), 186–207. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.786
Bölüm
Makaleler