Effect of Green Social Capital, Green Organizational Capital, and Green Human Capital on Green Competitiveness: Empirical Research on Logistics Service Providers

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Karahan Kara
Sercan Edinsel
Esra Gökçen Kaygısız

Özet

Diğer endüstrilerde olduğu gibi lojistik endüstrisinde de rekabetçilik anlayışı yeşil odaklı rekabetçilik anlayışına doğru evrilmektedir. Bu dönüşüm geleneksel rekabetçilik stratejilerinin de yeşil rekabet stratejilerine evrilmesini sağlamıştır. Kaynaklı tabanlı görüş teorisi kapsamında rekabetçilik anlayışı şirketlerin sahip olduğu kaynaklara dayandırılmaktadır. Bu durum yeşil rekabetçilik bakış açısında da yerini almaktadır. Şirketlerin rekabet avantajı kazanmada avantaj sağlayan entelektüel sermayeleri soyut kaynaklar arasındadır. Bu araştırmada lojistik hizmet sağlayıcı firmaların yeşil entelektüel sermayelerinin (yeşil sosyal sermaye (YSS), yeşil organizasyon sermayesi (YOS), yeşil insan sermayesi (YİS)) yeşil rekabetçilik (YR) performansları üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Ampirik araştırmada YSS, YÖS, YİS ve YR ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ölçeklere ait araştırmalar incelenerek ölçeklerin güvenililik ve geçerlilik düzeylerinin yeterli olduğu açıklanmıştır. Araştırmanın örneklem alanını Artvin ilinde faaliyet gösteren lojistik firmaları oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Artvin ilinde hizmet veren tüm lojistik paydaşlar oluşturmaktadır. Örneklem alan basit rastgele örnekleme seçim yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmaya ait veriler Ekim-Kasım 2022 tarihlerinde toplanmıştır. 593 katılımcıdan anlamlı veri elde edilmiştir. Toplanan veri setiyle ölçeklere ilişkin analizler ve hipotez testleri yapılmıştır. Araştırmada üç araştırma modeli ve üç hipotez geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre tüm entelektüel sermaye boyutlarının yeşil rekabetçilik üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca entelektüel sermaye boyutlarının aynı anda yeşil rekabetçilik üzerinde etkisini açıklayan model en iyi model olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre lojistik firmalara ve araştırmacılara öneriler geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kara, K., Edinsel, S., & Kaygısız, E. G. (2022). Effect of Green Social Capital, Green Organizational Capital, and Green Human Capital on Green Competitiveness: Empirical Research on Logistics Service Providers. İşletme Akademisi Dergisi, 3(4), 419–435. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1166
Bölüm
Makaleler