Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Başak Ataman Gökçen
Pınar Çavuş

Özet

Bu çalışmanın amacı, denetim sürecinde önemli bir yer tutan ve denetçiye kanıt teşkil edebilecek nitelikte olan denetim kanıtları ile denetim süresince yaygın olarak kullanılan kanıt toplama tekniklerini açıklamakta ve bağımsız denetim firmalarında gerçekleştirilen bir anket çalışması ile muhasebe denetiminde kullanılan kanıt toplama tekniklerinin bağımsız denetime etkisini tespit etmektir. Araştırmanın ana kütlesini, 2021 yılı itibariyle Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)’nun resmi web sitesinde “Bağımsız Denetim Kuruluşları” listesinde yer alan İstanbul’da faaliyet gösteren toplam 185 bağımsız denetim firması oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics paket programı kullanılmıştır. Ankette kanıt toplama tekniklerinin bağımsız denetime olumlu etkisinin önemlilik düzeyi için katılımcıların görüşlerini ortaya koyduğu bölümde güvenilirlik ve geçerlilik analizi Cronbach’s Alpha katsayısı üzerinde yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılan anketle kanıt toplama tekniklerinin bağımsız denetim üzerinde yüksek düzeyde etkisinin olduğu görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ataman Gökçen, B., & Çavuş, P. (2022). Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), 271–297. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1096
Bölüm
Makaleler