Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Muhasebe Mesleğinde Kalite: Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hatice İlleez
Şaban Uzay

Özet

Muhasebe meslek mensupları finansal tabloların gerçeği yansıtması ile yakından ilgilenmektedir. Bu çalışmada muhasebe mesleğinin kalitesinin ele alınması amacıyla standartlar yanında mesleğin uygulayıcıları olarak meslek mensuplarının görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Meslek mensuplarının görüşlerini almak üzere araştırmanın da temelini oluşturan ve Muhasebe Mesleğinde kaliteyi etkileyen faktörlerden oluşan Model (Papatya Modeli adı verilmiştir.) esas alınarak 302 muhasebe meslek mensubuna anket uygulanmıştır. Haksız rekabet, ücret ve kurumsallaşmanın meslek mensuplarının meslek kalitesini en çok etkileyen faktörler olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca muhasebe mesleğinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüş ve önerileri alınmak üzere meslek odaları başkanları ve meslek yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Meslek yetkilileri mesleğin daha kaliteli olması gerektiği düşüncesindedir. Ücret tahsilatı, mesleğe giriş koşulları, sürekli eğitim ve haksız rekabet konularında meslekte sorunlar yaşandığı belirtmiştir. Muhasebe mesleğinin geleceği ve muhasebe mesleğinde kalitenin artırılması için yapılan analizler ile meslek mensuplarının bakış açıları birlikte dikkate alınarak çözüm önerileri sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İlleez, H., & Uzay, Şaban. (2022). Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Muhasebe Mesleğinde Kalite: Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 145–160. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1025
Bölüm
Makaleler