Küresel Salgın Sürecinin İşletmelerin Karlılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatih Coşkun Ertaş
Nagihan Kantarcı

Özet

Uluslararası standartlar, 2000’li yıllarda Amerika’da yaşanan şirket skandalları ile gelişmiştir. Skandallar, Amerika’da etkili olan ulusal muhasebe sisteminin yetersiz olduğunu göstermiştir ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Ülkelerin farklı muhasebe sistemleri kullanıyor olması uluslararası işletmelerin finansal tablolarında farklılıklara yol açabilmektedir. Bu farklılıklar, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) benimsenmesiyle en aza indirilmiştir. Ülkemizde de standartların benimsenmesi kullanılan sistemler arasında farklılıklar doğurmuştur. Son dönemde yaşanan COVID-19 pandemisi pek çok işletmeyi etkilemiştir. Pandemi dönemlerinde alınan tedbirler özellikle gıda sektöründeki işletmelerin performanslarını etkilemiştir. Bu çalışmada, gıda sektöründeki işletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamalarının karlılık oranları üzerindeki etkileri özellikle pandemi öncesi ve sonrası dönemlerde araştırılmıştır. Bu bağlamda Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) verilerine ulaşılan gıda sektöründeki iki işletmenin 2019-2020 yılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’na ve TMS/TFRS’ye göre karlılık oranları hesaplanmıştır. Sonuçları SPSS programı kutu grafiğinde incelenmiştir. Pandemi döneminin işletmelerin karlılık oranları üzerindeki etkisinin aynı olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ertaş, F. C., & Kantarcı, N. (2022). Küresel Salgın Sürecinin İşletmelerin Karlılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 126–144. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1024
Bölüm
Makaleler