Sipariş Maliyet Yöntemi: Bir Led-Line Üretim İşletmesinde Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nevin Tercan
Adnan Dönmez

Özet

Üretim işletmelerinde mamul maliyetlerinin doğru bir şekilde hesaplanması işletmenin fiyatlama çalışmaları açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Doğru bir şekilde maliyet hesaplaması yapılmamış bir ürünün fiyatlamasında da yanlışlıklar ortaya çıkabilecek, belki de işletme zararına mal satmasına rağmen kar ediyormuş gibi gözükebilecektir. Bu çalışmada; led- line aydınlatma hizmeti yapan bir üretim işletmesinde kullanılan mamul maliyeti hesaplama sisteminin incelenip, işletmede sipariş maliyet sistemi oluşturularak işletmenin mevcut durumu ve sipariş maliyet sistemi kurulduktan sonraki durumunun karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma kapsamında; sipariş maliyeti yönteminin genel özellikleri, yöntemin aşamaları, anlatılmış ve ardından bir led-line üretim işletmesinde gerçekleştirilen uygulamanın sonuçlarına yer verilmiştir. İşletmenin sipariş maliyet sistemi kurulduktan sonra, proje maliyeti karşılaştırıldığında işletmenin maliyetleri hesaplarken doğru kararlar almadığı ve bunun sonucunda projeden zarar ettiği ortaya çıkmıştır.


* Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde sunulan ”Sipariş Maliyet Sisteminin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tercan, N., & Dönmez, A. (2021). Sipariş Maliyet Yöntemi: Bir Led-Line Üretim İşletmesinde Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), 57–75. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.701
Bölüm
Makaleler