Konut Finansmanı Kredilerinde Erken Ödeme Müessesesinin Sonuçlarına Yönelik Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fevzi Serkan ÖZDEMİR

Özet

Çalışmanın amacı, Türkiye’de konut finansmanı kredi faizlerindeki düşüş trendinin sona ermesinin ardından kredi faizlerinin bilhassa küresel salgın nedeniyle yükseldiği dönemde erken ödeme müessesesinin nasıl bir işlev kazandığını, müşterilerden talep edilen tazminatın beklenen faydayı nasıl sınırladığını gerçek bir kredi örneği üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmektir. Nitekim ihtiyaç kredisi uygulamasında yapılacak erken ödemeler sonunda indirim sağlanabildiği halde, konut finansmanı kredisinde erken ödemenin söz konusu tazminat nedeniyle sınırlanması bu müessesenin müşteri nezdindeki cazibesini sınırlandırmaktadır. Nitekim müşteriler, konut kredisini erken ödemek yerine, ellerindeki yatırılabilir fonları, faizleri yükselen vadeli mevduata yönlendirdiğinde, kalan kredi takvimi içinde sağlayacağı mevduat faizi geliri ile kredi borcunun bir kısmından kurtulabilmektedir. Nasıl ki faizin vergi kalkanı var ise, burada da adeta mevduat kalkanı oluşmaktadır. Öyle ki, mevduat faiz gelirleri üzerinden yapılacak vergi stopajı sıfır olduğu anda, bu etkinin maksimuma ulaşacağı açıktır. Hatta uygun koşullar oluştuğunda bu yolla sağlanan kazanç, erken ödemeden sağlanacak avantajı dahi aşabilir. Bu durum müşteriler için mevcut kredilerin daha avantajlı hale gelmesi anlamına gelir. Ancak bahse konu avantajın dolaylı da olsa genel ekonomi üzerine yük oluşturacağı düşünüldüğünde, ilgili piyasa yapıcı ve gözetim kurumlarının konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmeleri elzemdir. Zira bu konuda yapılacak düzenleme, teorik olarak Türk Lirası’na olan talebi artıracak, para ve maliye politikası yönetimi açısından da destekleyici olacaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ÖZDEMİR, F. S. (2021). Konut Finansmanı Kredilerinde Erken Ödeme Müessesesinin Sonuçlarına Yönelik Bir Değerlendirme. İşletme Akademisi Dergisi, 2(3), 302–313. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.854
Bölüm
Makaleler