Muhasebe Bilgi Kalitesinin Firma Performansı ve Firma Değeri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elçin DALKILIÇ
Hüseyin TEMİZ
Azzem ÖZKAN

Özet

Çalışmanın temel amacı, muhasebe bilgi kalitesinin firma performansı ve firma değeri üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışma, Borsa İstanbul'da işlem gören imalat firmalarına odaklanmaktadır. Bu çalışmada, muhasebe bilgi kalitesini belirlemek için muhasebe bazlı bilgi kalitesi modelleri kullanılmıştır. Firma performansı/değeri ile muhasebe bilgi kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla panel regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları, tahakkuk esaslı muhasebe bilgi kalitesi göstergelerinin firma performans göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre firmaların reel kar tutarlarını raporlaması firma performansı ve firma değeri göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
DALKILIÇ, E., TEMİZ, H., & ÖZKAN, A. (2021). Muhasebe Bilgi Kalitesinin Firma Performansı ve Firma Değeri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 2(3), 284–301. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.853
Bölüm
Makaleler