Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Bireylerin Tasarruf Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Kırıkkale Üniversitesi Akademik Ve İdari Personeli Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehdi Oktay
İlkut Elif Kandil Göker

Özet

Bu araştırma, finansal okuryazarlık düzeyinin bireylerin tasarruf eğilimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki fakülteler ve yüksekokullarda görev yapmakta olan 438 akademik ve idari personele anket uygulanmıştır. Bu çalışma ile Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personelinin finansal okuryazarlık düzeyleri tespit edilmiş, finansal okuryazarlık düzeyleri ile yaş, cinsiyet, unvan, eğitim düzeyi ve gelir gibi demografik özellikler arasında frekans analizleri yapılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların temel seviyede finansal okuryazarlık durumu ve ileri düzeyde finansal okuryazarlık durumu ile tasarruf eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson Ki Kare Testi ile analiz edilmiş; elde edilen bulgulara göre temel düzey ve ileri düzey finansal okuryazarlık düzeyi ile tasarruf eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Oktay, M., & Kandil Göker, İlkut E. (2020). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Bireylerin Tasarruf Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Kırıkkale Üniversitesi Akademik Ve İdari Personeli Üzerine Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 1(1), 34–55. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.350
Bölüm
Makaleler