Avrupa Borç Krizinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Kuzu

Özet

Bir parasal birlik alanı olarak Euro Bölgesi 1999 yılında kurulmuştur. Euro Bölgesinin kurulmasından sonra AB ve Euro Bölgesinde borçlanma maliyetleri azalmaya başlamıştır. Borçlanma maliyetlerindeki azalış, Euro Bölgesinde borçlanmaya dayalı ekonomik büyümeyi daha avantajlı hale getirmiştir. Bu durum ise Euro Bölgesi ülkelerinin kamu borçlarının artmasına neden olmuştur. Euro Bölgesinde parasal birliği destekleyen mali birliğin oluşturulmaması, Euro Bölgesindeki bazı ülkelerin mali disiplinlerinin zayıf olması ile makroekonomik yönden kırılganlıklara sahip olmaları; diğer ülkelere kıyasla bu ülkelerde kamu borçlarının GSYİH’ ya oranının daha yüksek seviyelere çıkmasına sebep olmuştur. 2008 Küresel krizi ile bu ülkelerin finansal kırılganlıkları artmıştır. Artan finansal kırılganlık başta Yunanistan olmak üzere Euro Bölgesi Güney ülkelerinde borç krizlerine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı; Avrupa borç krizinin ortaya çıkış sürecini inceleyerek krizin gelişimini analiz etmektir. Sonuç olarak Euro Bölgesinde güney ülkelerinin enflasyonu baskılayamamaları sonucu değerlenen reel döviz kuru nedeniyle kamu borçları ile finanse edilen cari açık sorunlarının olduğu gözlemlenmiştir. Küresel  kriz sonrası artan risk fiyatlamaları nedeniyle bu ülkelerin mevcut borçlanma dinamikleri bozulmuş ve Avrupa Borç Krizi ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kuzu, M. (2021). Avrupa Borç Krizinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. İşletme Akademisi Dergisi, 1(4), 364–384. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.630
Bölüm
Makaleler