Ekonomik Büyümenin İstihdama Etkileri: GSYİH ve İstihdam Verileri Işığında Tahminleme Modeli Olarak Yapay Sinir Ağı ve Çoklu Doğrusal Regresyonun Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Merve Ünlü Aslan
Erhan Kavuncuoğlu
Esma Uzunhisarcıklı

Özet

Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyümenin bir göstergesi olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerini kullanarak ve Türkiye'ye odaklanarak istihdam verilerini (İV) tahmin etmek için bir model geliştirmekti. GSYİH ve İV'ye dayalı iki uzman system Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Çoklu Doğrusal Regresyon (ÇDR) modelleri kullanılarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. GSYİH verilerini kullanan bu uzman sistemler sayesinde ekonomik büyümenin istihdamı nasıl etkileyeceğini tahmin etmek mümkün olacaktır. Bu amaçla, İV buiki model üzerinden GSYİH verileri kullanılarak tahmin edilmiştir. Her iki modelden elde edilen tahmini İV, gerçek İV ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda YSA kullanılarak oluşturulan uzman sistemin daha gerçekçi sonuçlar verdiği görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ünlü Aslan, . M., Kavuncuoğlu, E., & Uzunhisarcıklı, E. (2021). Ekonomik Büyümenin İstihdama Etkileri: GSYİH ve İstihdam Verileri Işığında Tahminleme Modeli Olarak Yapay Sinir Ağı ve Çoklu Doğrusal Regresyonun Karşılaştırılması. İşletme Akademisi Dergisi, 1(3), 235–260. Geliş tarihi gönderen https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/19
Bölüm
Makaleler