Psikolojik Şiddet Algısını Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Nitel Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Menekşe Öztoprak
Beyhan Özge Yersel

Özet

Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin psikolojik şiddet algısının belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenemenoloji) yöntemiyle desenlenen araştırmanın örneklemini Ankara’da yaşayan okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz ve içerik analizden yararlanılmıştır. Sonuçta öğretmenlerin çoğunun psikolojik şiddeti sözlü saldırı/günlük yaşam ve özgüveni olumsuz etkileyen tutum ve davranış olarak tanımladığı, duygusal istismar davranışlarını psikolojik şiddet olarak değerlendirmekte, psikolojik şiddetin asıl kaynağının şiddet davranışı gösteren kişinin ruh sağlığı olduğunu düşünmektedir. Öğretmenler, genelde psikolojik şiddete maruz kalmadıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenler, psikolojik şiddete maruz kalan iş arkadaşlarını hakları konusunda yönlendirme yaparak destek verdiklerini belirtmiştir. Psikolojik şiddete maruz kalmamak için iş arkadaşlarıyla mesafeli bir ilişki kurmayı tercih eden öğretmenler, psikolojik şiddetin önlenmesi için okul müdürleri tarafından önlem alınması gerektiğini belirtmişlerdir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öztoprak, M., & Yersel, B. Özge. (2023). Psikolojik Şiddet Algısını Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Nitel Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 4(4), 512–522. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1358
Bölüm
Makaleler