İç Denetimin İşletme Amaçlarına Ulaşmadaki Rolü Gelir Ve Giderlerin İncelenmesi: Konya Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Beyza Nur Yenişenol
Aynur Akpınar

Özet

Günümüzde gelişen ekonomik ve teknolojik koşullar piyasalardaki rekabet koşullarını arttırmaktadır. Bu nedenle varlıklarını korumak, gelecekteki riskleri öngörebilmek, bu riskleri fırsata dönüştürebilmek, hata ve hilelerin önüne geçmek, belirlenmiş amaçlara ulaşmak, örgütlerin en önemli önceliği olmuştur. Çalışmada; Konya ilinde faaliyet gösteren Halka Açık Olan ve Halka Açık Sayılan 4 işletmenin iç denetim faaliyetleri incelenmiş ve iç denetim sürecinde gelir-gider kalemlerinin doğruluğunun araştırılması amacıyla üzerinde durulan noktalar analiz edilmiş ve analiz edilen bu noktalar değerlendirilerek iç denetimin işletme amaçlarına ulaşmadaki rolü araştırılmıştır. Araştırmada, bu işletmelerin iç denetim birimlerinin, faaliyetleri sonucunda finansal tablolardaki verilerle ilgili yeterli miktarda ve güvenilir kanıtların toplanmış ve bu kanıtların değerlendirilmiş olduğu bulunmuştur. Bu işletmelerin faaliyet sonuçlarının, nakit akışlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve işletmelerin daha önceden belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olarak hazırlandığı ve raporlandığı görülmüştür. İncelenen işletmelerde iç denetim sürecinin; sistematik, planlı, akılcı bir şekilde işlediği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yenişenol, B. N., & Akpınar, A. (2023). İç Denetimin İşletme Amaçlarına Ulaşmadaki Rolü Gelir Ve Giderlerin İncelenmesi: Konya Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 4(4), 443–459. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1354
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri