Performans Denetimi Araştırmalarının Eğilimi: Bibliyometrik ve Görselleştirme Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gül Yeşilçelebi

Özet

Bu çalışmanın amacı, performans denetimi üzerine yapılan araştırmaların eğiliminin tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında incelenen araştırmalar, Scopus veri tabanından elde edilmiştir. Veri tabanında “performans denetimi” anahtar kelimesi ile arama yapılmıştır. Ayrıca, araştırma kapsamına sadece İşletme, Yönetim ve Muhasebe, İktisat, Ekonometri ve Finans alanında dergilerde İngilizce olarak yayınlanan makaleler dahil edilmiştir. Yapılan arama sonucunda 158 makaleye ulaşılmış ve bu makaleler manuel olarak tek tek incelenmiş, konu ile ilgili olmayan makaleler yazar tarafından araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmada, toplam 133 makale analiz edilmiştir. Çalışma kapsamındaki makalelere bibliyometrik ve görselleştirme analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucuna göre, performans denetimi alanına yayın açısından en çok katkıda bulunan ülke Avustralya’yken; atıf açısından ise İngiltere’dir. Ayrıca yüksek denetim kurumları, finansal denetim, bütçe, finansal kontrol ve muhasebe hilesi gibi konular günümüzde performans denetimi ile bağlantılı olarak tartışılmaya devam etmektedir. Çalışma konusunun bibliyometrik analize elverişli olmasına rağmen, literatürde henüz gelişmemiş olduğu tespit edilmiş ve bu açıdan çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yeşilçelebi, G. (2022). Performans Denetimi Araştırmalarının Eğilimi: Bibliyometrik ve Görselleştirme Analizi. İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), 298–315. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1097
Bölüm
Makaleler