Sağlıkta İnformal Ödemelerin Tematik Harita Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İlknur Arslan Aras

Özet

Bu çalışmanın amacı, sağlıkta informal ödemeler konusunda yapılan çalışmaların temalarını belirlemektir. Bu amaçla, 01.01.1997-03.06.2023 tarihleri arasını kapsayan Web of Science veri tabanında "informal payment" ve "health" anahtar kelimeleri kullanılarak "topic" seçeneğiyle bir arama yapılmıştır. Toplamda 324 yayın analiz edilmiştir. Verilerin analizi için R programı ve bibliometrix paketi kullanılarak tematik haritalar ve tematik evrimler incelenmiştir. Analiz sonucunda, motor temalarda bulunan artı anahtar kelimeler şunlardır: informal ödemeler, sağlık hizmetleri, değişme, eşitlik, etki, cepten ödeme. Yazarlar tarafından kullanılan anahtar kelimeler arasında anne sağlığı, kaliteli bakım, Hindistan, İran, sağlık sistemi, sağlık harcamaları bulunmaktadır. Başlık anahtar kelimelerinde sağlık, bakım, kanıt yer almaktadır. Özet anahtar kelimeleri ise sağlık, hizmetler ve sistemdir. Sağlıkta informal ödeme konusunda alanın en önemli kalıplarını çalışmak isteyenler motor temaları, marjinal alanlarda çalışmak isteyenler niş temaları, yeni ve güncel konularla ilgilenmek isteyenler azalan veya ortaya çıkan temaları, ve çalışmanın özüne odaklanmak isteyenler temel temaları inceleyebilirler.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arslan Aras, İlknur. (2023). Sağlıkta İnformal Ödemelerin Tematik Harita Analizi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(2), 189–202. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1250
Bölüm
Makaleler