Faizsiz Finans Kurumlarında İç Denetimin Etkinliğinin Belirleyici Unsurları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Berrin Karacaer
Ganite Kurt

Özet

Faizsiz finans kurumlarında (FFK), finansal işlemleri Fıkhî ilke ve kurallara uygun olarak sürdürmek için, etkin bir Fıkhî iç denetim sistemi son derece önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, FFK’larda gerçekleştirilen Fıkhî iç denetimin etkinliğinin belirleyicilerini ortaya koymaktır. Çalışmada yöntem olarak kapsamlı bir literatür incelemesi yaklaşımı tercih edilmiştir. Sonuç olarak, FFK’lar tarafından, Fıkhî hükümlerin yerine getirilmesini temin eden bir mekanizma olarak Fıkhî iç denetimin etkinliği; üst yönetimin desteği, Fıkhî iç denetim süreci ve faaliyetleri, Fıkhî iç denetçilerin bağımsızlığı, Fıkhî iç denetçilerin yetkinliği ve iş performansı ile denetim komitesinin etkinliği olmak üzere beş faktör tarafından belirlenmektedir. Çalışmanın, etkin Fıkhî iç denetim çerçeveleri konusunda mevcut literatüre katkıda bulunacağı; ayrıca FFK’larda Fıkhî iç denetim sisteminin etkinliğini geliştirmek için hem FFK’lar hem de düzenleyiciler için kavramsal bir kılavuz olabileceği düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karacaer, B., & Kurt, G. (2022). Faizsiz Finans Kurumlarında İç Denetimin Etkinliğinin Belirleyici Unsurları. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 90–104. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1022
Bölüm
Makaleler