Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Caner Akbaba

Özet

Günümüzde ticari faaliyetlerin dönüşüm hızı lojistik yönetiminde yapılacak sermaye yatırımlarını daha önemli hale getirmektedir. Söz konusu yatırımların finansman yöntemi ve sermaye maliyeti firma değeri üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla, sermaye yapısı kararları firma değeri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, mevcut çalışmada lojistik işletmelerinde sermaye yapısını etkileyen faktörleri belirleyebilmek için pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 7 lojistik firmasının 2005-2021 dönemine ait yıllık finansal verileri panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular firma büyüklüğü, maddi duran varlık kullanımı, kârlılık, kâr payı ödemesi ve piyasa değeri/defter değeri gibi faktörlerin finansal kaldıracı yani sermaye yapısını doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akbaba, C. (2022). Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 70–89. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1021
Bölüm
Makaleler