COVID-19 Sağlık Krizinde Raylı Toplu TaşımadakiMaliyet Sorununa Bölgesel Tarife Önerisi: Eskişehir Uygulaması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vedat Ekergil
Erkan Kodalak

Özet

Türkiye’de COVID-19’un 11 Mart 2020’den itibaren gündeme yerleşmesiyle; “sosyal mesafe”, “okullarda uzaktan öğretime geçilmesi”, “20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması”, “toplu taşımada ayakta yolcu uygulamasının kaldırılması ve oturan yolcu sayısının azaltılması” gibi birçok önlem toplu taşımacılığa yeni bir anlayış getirmiştir. Normalleşme süreciyle birlikte tüm önlemler kaldırılmış olsa da, virüs varlığını yaz dönemi boyunca hissettirmeye devam ettirmiştir. Dolayısıyla ulaşım sistemini yeniden gözden geçirerek; daha esnek, verimli ve kesintisiz bir yapıya doğru taşımak gerekmektedir. Bu makalede COVID-19’un ortaya çıkardığı finansal ve ekonomik krizi “sağlık krizi” olarak isimlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; sağlık krizi ile birlikte toplu taşımada ortaya çıkan maliyet sorunlarının aşılmasında “bölgesel tarife”nin çözüm olup olamayacağının araştırılmasıdır. Çalışmada Eskişehir’de toplu taşıma faaliyetini yürüten ESTRAM işletmesinin Ekim 2019 verilerinden yararlanılmıştır. Bu veriler benzetim
yoluyla Ekim 2020 verilerinin tahmin edilmesinde kullanılmış ve Ekim 2020 tahmini verileri ile bölgesel tarife oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda; sağlık krizinin aşılmasında toplum için daha adil, esnek ve insan sağlığının ön planda tutulduğu bölgesel tarifeye geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ekergil, V., & Kodalak, E. (2021). COVID-19 Sağlık Krizinde Raylı Toplu TaşımadakiMaliyet Sorununa Bölgesel Tarife Önerisi: Eskişehir Uygulaması. İşletme Akademisi Dergisi, 1(3), 275–293. Geliş tarihi gönderen https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/21
Bölüm
Makaleler