Denetçi Cinsiyetinin Denetim Görüşü Üzerindeki Etkisi: BIST 100 Endeksinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet Tanç
Dilek Çardak

Özet

Bağımsız denetim faaliyetleri uzun yıllardan beri gerçekleştirilmesine rağmen, 2001 yılında Amerika’da yaşanan finansal skandallar üzerine, tüm dünyada finansal raporlama sistemleri ve bağımsız denetim firmaları sorgulanmaya başlanmıştır. Yaşanan bu olaylar üzerine bağımsız denetim faaliyetlerinin önemi giderek artmış ve bağımsız denetim bileşenleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı bağımsız denetçi cinsiyetinin, denetim görüşü üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktır. Çalışmada bağımsız denetçi cinsiyetinin, denetim görüşü üzerinde etkisini belirleyebilmek için Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) bulunan BIST 100 Endeksinde yer alan işletmelerin 2019 yılına ait denetim raporlarından elde edilen veriler
kullanılmıştır. KAP sistemi ve ilgili işletmelerin web sayfaları üzerinden elde edilen veriler KiKare Bağımsızlık testi kullanılarak analiz edilmiştir. Nihai olarak çalışmanın kısıtlarından bahsedilmiş ve gelecekte bu konuda çalışma yapacaklara önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tanç, A., & Çardak, D. (2021). Denetçi Cinsiyetinin Denetim Görüşü Üzerindeki Etkisi: BIST 100 Endeksinde Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 1(3), 206–216. Geliş tarihi gönderen https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/17
Bölüm
Makaleler