Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgın Döneminin Kar Payı Dağıtımı Üzerine Etkileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Efe Dündar
Tuğba Uçma Uysal

Özet

Bir ekonomik birimin faaliyet sonucu olarak ifade edilen karın dağıtımı, işletmenin alacağı önemli stratejik kararlardan birini oluşturmaktadır. Kar dağıtımında en önemli noktayı net karın dağıtılacak olan kısmının belirlenmesinde işletmeye ait tüm paydaşların çıkarları gözetilerek bir kar dağıtım stratejisinin benimsenmesi oluşturmaktadır. Bu noktada ülkeler seviyesindeki yasal
mevzuatlar işletmelerde benimsenen kar dağıtım süreçlerine doğrudan etkiler yapmaktadır. Karın dağıtımına yönelik hazırlanan yasal altyapının özellikle finansal kriz veya içinde bulunduğumuz yeni Koronavirüs (Covid 19) salgın süreci gibi ekonomik etkiler başta olmak üzere birden fazla boyutta etkileri olan kriz dönemlerinde ve sonrasında nasıl olması gerektiği ise önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni Koronavirüs salgın dönemindeki belirsizlik ortamının şirketler üzerindeki olası etkilerini azaltmak amacıyla ülkemizde de karın dağıtımına yönelik bir yasal düzenleme yapılmıştır.Bu çalışmada öncelikle sermaye şirketlerindeki kar payı hakkı ve kar payı dağıtımına ilişkin yasal mevzuat üzerinde durulmakta ardından özellikle salgın sürecinde bu salgının ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerini azaltmak amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. Madde ile net dönem karının dağıtımının usul ve esaslarının değerlendirilmesi ve yeni belirlenen usul ve esasların uygulanma süreçleri hakkında açıklamalara yer verilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dündar, E., & Uçma Uysal, T. (2021). Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgın Döneminin Kar Payı Dağıtımı Üzerine Etkileri. İşletme Akademisi Dergisi, 1(3), 174–186. Geliş tarihi gönderen https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/15
Bölüm
Makaleler