1.
Orhaner E, Arslan Çilhoroz İlknur. Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği. İSAKDER [Internet]. 24 Nisan 2021 [a.yer 03 Haziran 2023];1(2):88-101. Erişim adresi: https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/9