1.
Akbaba C. Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. İSAKDER [Internet]. 30 Haziran 2022 [a.yer 24 Eylül 2022];3(2):70-89. Erişim adresi: https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/63