ÇORAK, Kağan, ve Ender GÜLER. “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performans Analizi: Türkiye Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi 4, no. 1 (Mart 30, 2023): 16–34. Erişim Aralık 6, 2023. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/89.