Ataman Gökçen, Başak, ve Pınar Çavuş. “Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi Ve Bir Araştırma”. İşletme Akademisi Dergisi 3, no. 3 (Eylül 30, 2022): 271–297. Erişim Aralık 8, 2022. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/74.