Akbaba, Caner. “Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”. İşletme Akademisi Dergisi 3, no. 2 (Haziran 30, 2022): 70–89. Erişim Eylül 24, 2022. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/63.