Erturan, İlkay Ejder. “Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme”. İşletme Akademisi Dergisi 2, no. 1 (Mayıs 7, 2021): 123–142. Erişim Haziran 16, 2021. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/42.