Özcan, Murat, ve Mehmet Günlük. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi”. İşletme Akademisi Dergisi 2, no. 1 (Nisan 25, 2021): 76–93. Erişim Haziran 16, 2021. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/36.