Öktem, Şükran, ve Menekşe Öztoprak. “İş Doyumu, Yaşam Doyumu Ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 Ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme”. İşletme Akademisi Dergisi 1, no. 2 (Haziran 30, 2020): 162–176. Erişim Haziran 15, 2024. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/14.