Kıral, Mehmet. “Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi 1, no. 2 (Nisan 25, 2021): 143–161. Erişim Haziran 15, 2024. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/13.