Kurnaz, Ersin, ve Sena Nur Karadoğan. “Muhasebede Hata Ve Hilelerin Meslek Etiği Açısından İncelenmesi: Erzincan İli Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi 1, no. 2 (Nisan 25, 2021): 125–142. Erişim Haziran 3, 2023. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/12.