Yükçü, Süleyman, ve M. Yılmaz İçerli. “Güneş Enerjisi Vak’a Analizi”. İşletme Akademisi Dergisi 4, no. 3 (Eylül 30, 2023): 284–290. Erişim Şubat 20, 2024. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/105.