Sağlar, Jale, ve Bora Tanrısınatapan. “Aile Şirketlerinde Denetim Ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Akademisi Dergisi 4, no. 3 (Eylül 30, 2023): 222–238. Erişim Şubat 20, 2024. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/101.